JCET
江苏长电
品牌

长电科技成立于1972年,是全球领先的集成电路制造和技术服务企业,拥有3200多项专利。长电科技在中国、韩国和新加坡设有六大生产基地和两大研发中心,遍布全球的23000余名员工竭诚为国内外客户提供高质量服务。

型号
更多
LM339

品牌:Intersil Corporation-英特矽尔

丝印:339|L339

描述:LM339

LM339

品牌:FCI Semiconductor

丝印:L339|339

描述:LM339 Quad Voltage Comparator Low Input Bias Current

LM339

品牌:Amphenol FCI

丝印:暂无

描述:LM339 Quad Voltage Comparator Low Input Bias Current

LM339

品牌:Puolop-迪浦

丝印:暂无

描述:电压比较器IC芯片

资讯
更多